Beretning 2017

Filmbranchens Legatfond

 Sekretariat: Kurt Wellejus, Hulgårdsvej 70, 2400 København NV

Telefon 29997063

Mail: info@filmbranchenslegatfond.dk – Bankkonto 4260 4490807896 – www.filmbranchenslegatfond.dk

Bestyrelse: Kurt Wellejus (formand), Michael Berg, Ib Tardini, Kirsten Dalgaard, Hanne Nielsen, Gitte Sundram, Jane Lykke, Jens Kris og
Morten Schyberg (kommitteret).

”Fondens formål er at give legater til personer, der er eller har været tilknyttet filmbranchen,
og deres efterladte med behov herfor i et omfang, som bestyrelsen synes er rimelig og mulig.

Endvidere kan fonden i ganske særlige tilfælde støtte almenvelgørende og/eller på anden måde almennyttige kulturelle formål.”

December 2017

Beretning

Der blev i 2017 uddelt kr. 197.000 fordelt på 36 legater, således at vi igen i år har kunnet imødekomme alle ansøgninger, der ligger indenfor fondens fundats.

Afkastet af Fondens bundne midler og de bidrag, som vi i årets løb har modtaget, blev sammenlagt på kr. 210.500. Vi har dels henvendt os til vore trofaste bidragsydere, dels har vi forsøgt at udvide bidragskredsen til bl.a. firmaer, der har et nært samarbejde og dermed glæde af vor herlige branche. Skulle du have lyst til at støtte, modtages dit bidrag med stor taknemmelighed på bankkonto 4260 4490807896.

Vi er en stor tak skyldig til følgende for deres bidrag til Fondens arbejde: Obel Film, ASA, Zentropa, Danske Filminstruktører, ”De 15”, FAFID, e-billet, Empire, Nordisk Film og FSB.

Vi takker alle bidragsydere, herunder også ”Guide for Filmbranchen”, der vederlagsfrit trykker vores beretning.

2018

For 2018 er ansøgningsfristen 1. september, og vi hører meget gerne fra jer, hvis I skulle kende en kollega, som har brug for os. Alle ansøgninger vurderes individuelt, og tildeling af legat vil dels være baseret på ansøgerens behov, dels på Fondens likviditet.

Ansøgningsskemaer kan hentes på www.filmbranchenslegatfond.dk eller rekvireres hos Legatfondens Sekretariat.

På bestyrelsens vegne

Kurt Wellejus

Formand

Comments are closed.