Beretning 2020

Filmbranchens Legatfond

Sekretariat: Gitte Sundram, Enebovænge 29, 3520 Farum
Telefon: 61 63 80 53
Bank: 4260 4490807896
E-mail: info@filmbranchenslegatfond.dk
Hjemmeside: www.filmbranchenslegatfond.dk
Bestyrelse: Gitte Sundram (formand), Michael Berg (næstformand), Kirsten Dalgaard (kasserer),
Kurt Wellejus, Jane Lykke, Ib Tardini, Jens Kris og Morten Schyberg (kommiteret)

”Fondens formål er at give legater til personer, der er eller har været tilknyttet filmbranchen, og deres efterladte med behov herfor i et omfang, som bestyrelsen synes er rimelig og mulig. Endvidere kan fonden i ganske særlige tilfælde støtte almenvelgørende og/eller på anden måde almennyttige kulturelle formål.”

December 2020
Beretning
Der blev i 2020 uddelt knap kr. 280.000 fordelt på 30 legater, således, at vi igen i år har kunnet
imødekomme alle ansøgninger, der ligger indenfor fondens fundats.
Gennem årets løb har vi fået mange glade tilbagemeldinger fra legatmodtagere, der giver udtryk for, at
legatet helt klart gør en forskel for dem.
Afkastet af Fondens bundne midler og de bidrag, som vi i årets løb har modtaget, blev sammenlagt på
knap kr. 262.500.
2020 har også for Fonden været et meget specielt år. Vi håber, at vores trofaste bidragsydere vil vende
stærkt tilbage næste år og dermed være med til at glæde vores legatmodtagere.
Skulle du have lyst til at støtte, modtages dit bidrag med stor taknemmelighed på bankkonto 4260
4490807896.
Vi takker alle bidragsydere, herunder også ”Guide for Filmbranchen”, der vederlagsfrit trykker vores
beretning.
2021
For 2021 er ansøgningsfristen 1. september, og vi hører meget gerne fra jer, hvis I skulle kende en
kollega, som har brug for os. Alle ansøgninger vurderes individuelt, og tildeling af legat vil dels være
baseret på ansøgerens behov, dels på Fondens likviditet.
Ansøgningsskemaer kan hentes på www.filmbranchenslegatfond.dk eller rekvireres hos Legatfondens
Sekretariat.
På bestyrelsens vegne
Gitte Sundram
Formand

Comments are closed.