Fondens formål er at give legater til personer, der er eller har været tilknyttet filmbranchen, og deres efterladte med behov herfor i et omfang, som bestyrelsen synes er rimelig og mulig. Endvidere kan fonden i ganske særlige tilfælde støtte almenvelgørende og/eller på anden måde almennyttige kulturelle formål.