Beretning 2021

Filmbranchens Legatfond

Sekretariat: Gitte Sundram, Enebovænge 29, 3520 Farum
Telefon: 61 63 80 53
Bank: 4260 4490807896
E-mail: info@filmbranchenslegatfond.dk
Bestyrelse: Gitte Sundram (formand), Michael Berg (næstformand), Kirsten Dalgaard
(kasserer), Kurt Wellejus, Jane Lykke, Ib Tardini, Jens Kris og Morten Schyberg (suppleant)

”Fondens formål er at give legater til personer, der er eller har været tilknyttet filmbranchen,
og deres efterladte med behov herfor i et omfang, som bestyrelsen synes er rimelig og mulig.
Endvidere kan fonden i ganske særlige tilfælde støtte almenvelgørende og/eller på anden måde
almennyttige kulturelle formål.”


Beretning

Der blev i 2021 uddelt ca kr. 150.000 fordelt på 30 legater, således, at vi igen i år har kunnet
imødekomme alle ansøgninger, der ligger indenfor fondens fundats.
Gennem årets løb har vi fået mange glade og taknemmelige tilbagemeldinger fra legatmod-
tagere, der giver udtryk for, at legatet helt klart gør en forskel for dem.

Afkastet af Fondens bundne midler og de bidrag, som vi i årets løb har modtaget, blev
sammenlagt på knap kr. 168.000. Vi har dels henvendt os til vores trofaste bidragsydere, dels
har vi forsøgt at udvide bidragskredsen til biograforganisationerne samt til firmaer, der har et
nært samarbejde og dermed glæde af vores herlige branche.
Vi håber, at mangeårige bidragsydere vil vende tilbage i 2022 og dermed være med til at
glæde vores legatmodtagere.
Skulle du have lyst til at støtte, modtages dit bidrag med stor taknemmelighed på bankkonto
4260 4490807896.

Vi er stor tak skyldig til følgende for deres bidrag til Fondens arbejde: FSB Biograferne,
FMMB Biograferne, Artcinema foreningen, Empire Bio, Klovborg Kino, Zentropa, Asa Film
Production, Danske Filminstruktører, Ebillet og FS2 Reklame.
En stor tak til alle bidragsydere, herunder også ”Guide for Filmbranchen”, der vederlagsfrit
trykker vores beretning.


2022
For 2022 er ansøgningsfristen 1. september, og vi hører meget gerne fra jer, hvis I skulle
kende en kollega, som har brug for os. Alle ansøgninger vurderes individuelt, og tildeling af
legat vil dels være baseret på ansøgerens behov, dels på Fondens likviditet.

Ansøgningsskema kan hentes på www.filmbranchenslegatfond.dk eller rekvireres hos
Legatfondens Sekretariat.


På bestyrelsens vegne

Gitte Sundram
Formand