Beretning 2022

Filmbranchens Legatfond

Sekretariat: Gitte Sundram, Enebovænge 29, 3520 Farum
Telefon: 61 63 80 53
Bank: 4260 4490807896
E-mail: info@filmbranchenslegatfond.dk
Bestyrelse: Gitte Sundram (formand), Michael Berg (næstformand), Kurt Wellejus (kasserer), Jane Lykke, Ib Tardini, Jens Kris, Jesper Larsen og Morten Schyberg (suppleant)

”Fondens formål er at give legater til personer, der er eller har været tilknyttet filmbranchen, og deres efterladte med behov herfor i et omfang, som bestyrelsen synes er rimelig og mulig.
Endvidere kan fonden i ganske særlige tilfælde støtte almenvelgørende og/eller på anden måde almennyttige kulturelle formål.”


Beretning

Der blev i 2022 uddelt kr. 570.000 fordelt på 57 legater, således, at vi igen i år har kunnet imødekomme alle ansøgninger, der ligger indenfor fondens fundats.
Gennem årets løb har vi fået mange glade og taknemmelige tilbagemeldinger fra legatmodtagere, der giver udtryk for, at legatet helt klart gør en forskel for dem.

Opløsning
Alting har desværre en slutdato. Fonden har søgt Civilstyrelsen om tilladelse til opløsning, da det er blevet sværere og sværere at skaffe midler til uddeling af legater sammenholdt med, at der bliver færre og færre ansøgere, der falder ind under fondens formålsbestemmelse.
Tilladelse til opløsning er modtaget og gælder 3 år fra 15. marts 2022.


2023
For 2023 er ansøgningsfristen 1. september, og vi hører meget gerne fra jer, hvis I skulle kende en kollega, som har brug for os. Alle ansøgninger vurderes individuelt, og tildeling af legat vil dels være baseret på ansøgerens behov, dels på Fondens likviditet.

Ansøgningsskema kan hentes på www.filmbranchenslegatfond.dk eller rekvireres hos Legatfondens Sekretariat.


På bestyrelsens vegne

Gitte Sundram
Formand